Carrier Wales high speed connectivity transforming business call 0800 102 102

Carrier Wales yn ehangu i gyfarfod â gofyn cynyddol

Mae cwmni TG o ogledd Cymru wedi gorfod penodi staff newydd i gyfarfod â’r gofyn cynyddol gan gwsmeriaid sy’n chwilio am wasanaeth dros rwydwaith FibreSpeed.

Mae’r Gymraes, Nikki Owen yn un o ddau wyneb newydd yn Carrier Wales a fydd yn gweithio o swyddfa newydd y cwmni ym Marc Menai, Bangor, i helpu rheoli cyfrifon.

Bu Nikki, sy’n dod o Ynys Môn, yn gweithio i BT Local Business gan arbenigo mewn galwadau a llinellau.

Meddai: “Mae’n gyffrous gweithio i gwmni ym maes blaengar cysylltiadau digidol y genhedlaeth nesaf, technoleg sy’n gallu newid y ffordd y mae pobl yn gwneud busnes.

“Fy swydd i fydd i helpu Carrier Wales i deilwra atebion i anghenion y cwsmeriaid a darparu safonau uchel o reoli cyfrif o ddydd i ddydd.

Mae’r cwmni hefyd wedi cyflogi arbenigwr cysylltedd a diogeledd ar gyfer systemau Teledu Cylch Cyfyng a goruchwyliaeth arloesol sy'n defnyddio technoleg rhwydwaith IP.

Mae Carrier Wales, a enillodd bleidlais FibreSpeed fel Darparydd Gwasanaeth y Flwyddyn yn ddiweddar, wedi cysylltu nifer o fusnesau i'r rhwydwaith, yn amrywio mewn maint o 30 o weithwyr i dros 1,500.

Maen nhw’n cynnwys cwmni ynni adnewyddol o'r Wyddgrug, dadansoddwr data ariannol yn Wrecsam a darparydd gwasanaethau ariannol busnes, Anchor Computer Systems Ltd, ar Barc Menai.

Trwy FibreSpeed, mae Carrier Wales yn darparu cysylltedd dynodedig (defnydd unigol) i fusnesau, gan gynnig Rhyngrwyd hynod o gyflym o 10Mbps to 10Gbps.

Mae’r gwasanaeth cost effeithiol yn galluogi busnesau i newid y ffordd maen nhw’n defnyddio TG, o seilwaith caledwedd i drefnu meddalwedd i alluogi gweithwyr i fod yn fwy effeithiol a chynhyrchiol ac felly, yn fwy cystadleuol.

Cewch weld grym TG ffibr optic gyda Carrier Wales

Byddwch yn fwy cystadleuol, yn fwy cynhyrchiol ac yn fwy arloesol.

Byddwch yn sicr y bydd eich cyfathrebu yn gweithio i chi, yn tyfu gyda chi ac yn eich helpu i gynnal eich busnes yn fwy cost effeithiol nag erioed o’r blaen.

Mae Carrier Wales yn cynnig gwasanaethau TG ffibr optig i sefydliadau yng ngogledd Cymru gan ddefnyddio rhwydwaith FibreSpeed.

Rydym wedi gweithio gyda ffibr optig yn Lloegr ers blynyddoedd lawer. Mae ein profiad, ein harbenigedd a’n hadnoddau yn ein galluogi i fod yn hyblyg. Byddwn yn gweithio gyda chi mewn ffordd sy’n eich siwtio chi.

Cymerwch olwg ar y wefan hon i weld sut y gall Carrier Wales wella’ch busnes.

A rhowch alwad i ni, allwch chi ddim fforddio peidio â manteisio ar TG ffibr optig rhagor.

Cysylltwch â ffibr optig a gweld sut y gall drawsnewid eich busnes.

Cewch weld grym cysylltiad ffibr optig – gwasanaethau ychwanegol a fydd yn eich gwneud yn fwy cystadleuol

Gosodwch eich gweinydd mewn man diogel, yn cael ei reoli ac sy’n wrthdan – gyda chysylltiad cyflym, byddwch yn credu fod eich gweinydd yn yr ystafell nesaf…! Dysgu rhagor am cydleoli.

FibreSpeed

Fibrespeed launch video

be inspired

Integrated Digital Services Ltd trading as Carrier Wales © Copyright 2008 Integrated Digital Services Ltd. All Rights Reserved.